Nieuws

Veiligheid binnen een bedrijf, wie regelt dat?

Volgens de Nederlandse wet is elke werknemer beschermd tegen gevaren op het werk. Dit kan gevaar met betrekking tot het werken met grote machines, gevaarlijke stoffen of installaties te maken hebben, maar ook met gevaar voor je gezondheid. Veilig gedrag op de werkvloer is even belangrijk als een veilig werkklimaat. Dit kun je als werkgever bereiken door duidelijke werkprocessen en regels op te stellen, voorlichting te geven en onderhoud en keuringen te doorstaan. Je kunt hier een werknemer binnen je onderneming voor aanwijzen. In deze blog lees je meer over een KAM-coördinator en welke trainingen je kunt aanbieden om de veiligheid op de werkvloer te verbeteren.

Wat is een KAM-coördinator precies?

Een KAM coördinator is de persoon die zowel voor de kwaliteit, de verschillende arbeidsomstandigheden als het milieuvriendelijk handelen binnen het bedrijf zorgt. Werk je bij een middelgroot tot groot bedrijf? Dan heb je als KAM-coördinator je handen vol aan deze functie. Terwijl je dit er als één van je werkzaamheden bij kunt doen als je in een kleine onderneming werkzaam bent (dan hoef je namelijk minder in de gaten te houden). Als KAM-coördinator heb je een belangrijke taak want je moet de kwaliteit van het werk, de werkomgeving en de veiligheid van alle werknemers kunnen waarborgen. Daarnaast moet je ook nog een oogje in het zeil houden met betrekking tot milieubewust handelen.

Het is je belangrijkste taak om ervoor te zorgen dat de werkprocessen geen negatieve invloed hebben op het milieu en de mensen die er werkzaam zijn. Het is de bedoeling dat je onderzoek doet naar het ontwikkelen van arbeidsomstandigheden die bij het personeel geen ongelukken of beroepsziekten verzorgen. 

Welke trainingen kun je volgen om de veiligheid binnen het bedrijf te waarborgen?

Om de veiligheid van je personeel en het milieu als werkgever te kunnen garanderen, kun je sommige werknemers uitkiezen en speciale veiligheidstrainingen laten volgen. Een voorbeeld hiervan is de training preventiemedewerker. Wanneer een werknemer deze training volgt, leert hij/zij om een gezonde en veilige werkomgeving voor alle werknemers in het bedrijf te creëren. Degene die als preventiemedewerker wordt aangesteld, beschikt over alle kennis omtrent de arbeidsrisico’s die binnen de onderneming mee kunnen spelen. Zij leren onder andere hoe de Arbo wet- en regelgeving correct binnen de onderneming kan worden toegepast.

De training duurt meestal een hele dag en aan het einde van de dag ontvangt de werknemer een certificaat als bewijs van deelname en het correct afronden van de training. Hierna houdt de werknemer toegang tot een online leeromgeving, waar alle informatie altijd terug te vinden is. 

Reacties uitgeschakeld voor Veiligheid binnen een bedrijf, wie regelt dat?