Outplacement Amsterdam
Nieuws

Outplacement Amsterdam

Outplacement: voor snel een betere baan

Je hoort het best vaak en toch zijn er mensen die niet precies weten wat outplacement nou eigenlijk precies is. Outplacement is simpelweg het begeleiden en adviseren van met ontslag bedreigde werknemers naar een nieuwe baan of bij de start van een eigen onderneming.

Goed werkgeverschap

Outplacementbureaus worden ingeroepen bij dreigend ontslag, vanwege onenigheid tussen werkgever en werknemer of vanwege een reorganisatie. Outplacement biedt zowel werkgever als werknemer voordelen. De werknemer omdat hij of zij geadviseerd wordt en op die manier sneller een nieuwe baan heeft, de werkgever laat door outplacement zien zich te houden aan ‘goed werkgeverschap’, iets dat bij wet is vastgelegd. Het outplacementtraject van werknemers maakt vaak onderdeel uit van het sociaal plan of de overeenkomst waarbij werkgever en werknemer hun contract ontbinden. Het proces van begeleiding en advisering kent verschillende fases zoals in eerste instantie de verwerking van het ontslag, het in beeld krijgen van kwaliteiten en wensen en hulp bij solliciteren.

Prestatiecontract 

Vanwege de kosten van deze specifieke begeleiding wordt vaak een prestatiecontract getekend waarin staat dat de dienstverlening stopt op het moment dat er een nieuwe werkkring gevonden is. In het prestatiecontract staat een vast bedrag, en dus maakt het niet uit op welke termijn de werknemer een nieuwe baas gevonden heeft. Zo snijdt het mes aan diverse kanten: hoe eerder de werknemer iets nieuws heeft, hoe sneller ook het ingehuurde bureau verder kan met een nieuwe kandidaat. De gehanteerde prijs voor wordt vaak gebaseerd op het salaris van de werknemer. De reden is simpel: hoe meer iemand verdient, hoe moeilijker het wordt om op korte termijn een nieuwe job te vinden. De kosten kunnen oplopen tot een kwart van een jaarsalaris, exclusief de gemaakte kosten. Er zijn ook outplacementbureaus die werken op basis van vaste prijs of een maximaal aantal begeleidingsuren.

Re-integratie spoor 2

Begeleiding en advies kan ook van toepassing zijn bij ziekte van een werknemer. Dit wordt vaak re-integratie spoor 2 genoemd. Volgens de Wet Verbetering Poortwachter zijn werkgevers verplicht het re-integratie spoor 2 toe te passen mocht blijken dat de werknemer niet binnen de onderneming te herplaatsen is. Het spoor 2 traject kan bestaan uit bijvoorbeeld een assessment, sollicitatie en computertraining, social media training, jobhunting en individuele voortgangstrajecten. Ook een proefplaatsing behoort tot de mogelijkheden.

Outplacement Amsterdam

Er is de afgelopen jaren nogal wat veranderd voor werknemers die ontslagen worden. Sinds de transitievergoeding in het leven geroepen is, krijgt het personeel een geldbedrag mee. Dat geld is bedoeld om gemakkelijker de stap naar een nieuwe baan te maken. Van dat bedrag kan dus ook een outplacementbureau betaald worden. Kan, want niet zelden wordt het geld van de transitievergoeding anders benut en wordt een vakantie geboekt of een auto aangeschaft. Niet verstandig, want investeren in begeleiding en advisering levert op de langere termijn veel meer op; zoals het sneller vinden van een (betere) baan. Meer weten, neem dan contact op met een gerenommeerd outplacement bureau in Amsterdam. Het inschakelen van Outplacement Amsterdam kan de opmaat zijn naar snel een nieuwe baan; wellicht zelfs wel een betere baan.

Reacties uitgeschakeld voor Outplacement Amsterdam